Een belangrijk aspect van zowel tolken als vertalen is niet per definitie het letterlijk vertalen of vertolken van een document of een gesprek uit de brontaal, maar veel meer het op correcte wijze overbrengen van de beoogde boodschap met als bedoeling het op een goede – en prettige! – wijze tot elkaar brengen van partijen die elkaars taal niet (volledig) begrijpen.

Bovenstaande is één van de redenen waarom er bijvoorbeeld nog steeds mensen nodig zijn voor het vertalen en tolken en waarom het nog steeds niet volledig door computers kan worden gedaan.

Voor mij is kwaliteit, iets wat met name in de nuances zit, van groot belang, altijd. Gedurende de jaren die ik me nu beweeg in dit vakgebied gaat het me telkens aan het hart als ik zie waar het over het hoofd zien van de nuances toe kan leiden. Met name bij rechtspraak, maar ook in belangrijke communicatie bij het bedrijfsleven. Een strafrechtelijke veroordeling die te hoog uitvalt (of te laag!) door gebrek aan de juiste informatie, contracten die niet goed geïnterpreteerd worden met soms financieel zeer pijnlijke consequenties, zaken die meestal voorkomen kunnen worden als er wat meer nadruk wordt gelegd op kwaliteit.

Kwaliteit is daarom de voornaamste pijler onder de diensten die ik wil leveren, zowel technisch als menselijk gezien. Ik ben blij in de loop der jaren te hebben gemerkt dat dat erg wordt gewaardeerd.

Omdat mijn vakgebied vooral het tolken en vertalen in de Nederlandse en Hongaarse taal betreft wilde ik bovenstaande symboliseren in mijn bedrijfslogo. Dat bestaat uit twee aan elkaar gesmede bruggen; de Vrijheidsbrug (Szabadság híd) die Buda en Pest over de Donau verbindt en de Erasmusbrug over de Nieuwe Maas die de wijk Kop van Zuid verbindt met het centrum van Rotterdam.

Ik hoop u graag binnenkort aan één van beide kanten van de brug te mogen verwelkomen en u te mogen begeleiden naar andere kant.

Met vriendelijke groet,

mr. Vera Molnár