Vera Molnar, geboren en getogen in Budapest, studeerde na afronding van haar gymnasiumopleiding Hongaarse en Engelse taal- en letterkunde aan de Eötvös Loránd Universiteit te Budapest.

In 1989 verhuisde ze met haar gezin naar Nederland en kreeg ze de kans om een vervolgstudie in Nederland te doen, waarbij ze koos voor een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze studeerde af in 1996 op het rechtsgebied Staats- en bestuursrecht en bestuurskunde. Naast haar studie werkte ze met ingang van 1992 als student-assistent bij de vakgroep Bestuurskunde.

Tussen 1996 en 2008 heeft zij veel professionele ervaring opgedaan onder meer bij de Landsadvocaat (Pels Rijcken Droogleever & Fortuijn), de Rechtbank Haarlem, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In 2003/2004 rondt ze met succes de postgraduele opleiding tolk-vertaler Hongaars – Nederlands v.v. af aan haar voormalige universiteit in Budapest. Begin 2005 wordt ze in Nederland bij de Rechtbank Haarlem ingeschreven als beëdigd vertaler en tolk Hongaars - Nederlands.

Tot 2008 combineert ze het vertaal- en tolkwerk voor haar plezier met haar werkzaamheden als jurist bij de Raad voor Rechtsbijstand in het ressort Amsterdam. Als blijkt dat veel mensen en bedrijven graag van haar vertaal- en tolkdiensten gebruik maken en ze er ook nog eens enorm plezier in heeft besluit ze zich in 2008 als zelfstandige volledig te richten op het tolken en vertalen.